Živlová typologie je jednoduchý a intuitivní nástroj pro pochopení lidské povahy. Vznikla před více než dvěma tisícovkami let. A v upravené podobě se používá dodnes.

Vychází z předpokladu, že u každého člověka jeden živel (nebo kombinace dvou) převažuje nad ostatními. Živlová dominance se zpravidla nedědí po rodičích ani nesouvisí s astrologickým znamením. Jak je to konkrétně u vás, můžete zjistit v jednoduchém testu.

Když znáte své silné stránky, víte přesně, na čem můžete v podnikání stavět. Jaký obor si vybrat, kam soustředit pozornost a které marketingové nástroje využít.

Naopak chybějící živel či slabiny hlavního živlu vám jasně ukazují, které marketingové nástroje se pro vás nehodí, čeho se v podnikání vyvarovat a co je možné úplně klidně vypustit.

Pokud dokážete rozeznat, k jakému živlu patří vaši zákazníci, umíte je také efektivněji oslovit, pochopit jejich chování i motivaci k nákupu. Živlová typologie vám může přinést také větší porozumění mezilidským vztahům, což platí v práci i v osobním životě.

Živlová typologie vám může pomoci především v tomhle: pochopit, kdo jste, a podle toho si nastavit život i podnikání. O tom, jak živlovou typologii využívat konkrétně v podnikání, jsem natočila rozhovor s Jirkou Rosteckým z magazínu Mladý Podnikatel. Pustit si ho můžete zde.