Rozhodovací paralýza psychologický jev, kdy si člověk není schopen vybrat z více nabízených možností.  Je tím horší, čím více možností máme na výběr, čím jsou jednotlivé možnosti podobnější a čím méně informací o jednotlivých variantách máme. V marketingu se nejčastěji projevuje při výběru produktů, vyhodnocování variantních nabídek nebo při návrhu navigace na webových stránkách.