Konverzní poměr (conversion ratio, míra konverze) – poměr návštěvníků a uskutečněných cílů (nákup, registrace), udává se v procentech.