Řada malých firem a živnostníků přistupuje k nástrojům e-mailového marketingu s ostychem, nebo je nevyužívá vůbec. Většinou je za tím obava z rozesílání nevyžádaných e-mailů, které zákazníci stejně nebudou číst. Právě e-mail přitom může být užitečným nástrojem budování loajality nebo přeměnu zájemců na skutečné zákazníky. Stačí dodržovat pět jednoduchých pravidel.

1. Respektujte zákon

E-mail, rozesílaný zákazníkům, je v principu obchodní sdělení. Jejich rozesílání v České republice upravuje o zákon 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Základní pravidla jsou poměrně jednoduchá. Předně – obchodní sdělení je dovoleno zasílat jen osobám, které k tomu prokazatelně poskytly souhlas, nejlépe přímou registrací do webového formuláře. Komerční e-mail musí být jako takový označen a musí z něj být zřejmá totožnost odesilatele.

Příjemce musí mít možnost odběr obchodních sdělení kdykoli jednoduše a bezplatně ukončit. V případě porušení zákona hrozí odesilateli pokuta až 10 milionů korun.

Pozn. od roku 2018 platí navíc GDPR, které zavádí vyšší pokuty a konkrétnější pravidla.

2. Budujte databázi

E-mailový marketing funguje jen v případě, že obchodní sdělení zasíláte zákazníkům, kteří o ně mají skutečně zájem. Databázi kontaktů se proto vyplatí budovat, rozhodně ne koupit.

Databáze, nabízené na prodej, vznikají buď stahováním e-mailových adres z internetu, nebo registrací na webu s úplně jiným zaměřením, než je to vaše. Adresy také často nejsou příliš aktuální. Takže mailingem na koupenou databázi pravděpodobně získáte víc stížností, než zákazníků.

Raději přidejte možnost odběru novinek na svůj web a sociální sítě, nabídněte zasílání e-mailů svým stávajícím zákazníkům a obchodním partnerům, a na newsletter pamatujte i při networkingupořádání akcí.

3. Nabídněte zajímavý obsah

Posíláte zákazníkům e-maily, které obsahují jen nabídku zboží nebo služeb? Pak se nemůžete divit, když je nečtou, nebo je po čase odhlásí. O čistě prodejní e-maily totiž stojí jen málokdo.

Přidejte něco, co je pro zákazníky užitečné nebo je to skutečně zajímá. Mohou to být třeba články, návody, řešení problémů, případové studie, testy, žebříčky, průzkumy, statistiky, odkazy na další zdroje, pozvánky na odborné akce, nebo informace o dění v oboru.

E-mail se zajímavými informacemi příjemce pravděpodobně nezruší a ještě jej doporučí přátelům. A po čase se třeba rozhodne využít vaší nabídky.

4. Automatizujte

Osobně odpovídat na každý e-mail zabere neuvěřitelné množství času. Řada věci se naštěstí dá automaticky nastavit bez toho, že by zákazník pocítil jakoukoli újmu.

Většina současných programů pro e-mailový marketing (já používám MailerLite) obsahuje nástroje, které vám podstatně usnadní práci. Stačí připravit jeden odpovídací e-mail, který systém automaticky odešle každému, kdo vyplní kontaktní formulář.

Díky tzv. autorespondérům není problém ani distribuovat e-knihu, popřát klientovi k narozeninám, vytvořit e-mailový seriál s týdenním odstupem mezi díly, nebo 10 dní po nákupu ve vašem e-shopu zaslat zákazníkovi dotazník spokojenosti.

5. Vyhodnocujte

K výhodám e-mailového marketingu patří dobrá měřitelnost. Snadno zjistíte, kolik lidí si e-mail přečetlo, kolik odhlásilo a kolik adres ve vaší databázi už neexistuje.

Statistiky e-mailových programů nemusejí být kvůli různému nastavení poštovních serverů úplně přesné. Více informací vám poskytne srovnání jednotlivých kampaní mezi sebou, nebo provázání s dalšími nástroji, například Google Analytics.

Foto Seth Doyle, Unsplash