Finanční krize se dnes v médiích skloňuje ve všech pádech. Odborníci se sice shodují na tom, že důsledky krize pro Českou republiku nebudou tak závažné jako pro jiné země, na náš další hospodářský vývoj už nejspíš nebude možné pohlížet tak optimisticky, jako doposud. Nabízí se proto otázka, jak na současnou ekonomickou situaci reagovat z hlediska marketingu.

Možné postupy se dají v zásadě rozdělit na dva okruhy. Tím prvním je důkladná revize samotného základu vašeho podnikání, poslání, vize a dlouhodobé strategie. Druhý se týká samotných marketingových aktivit, jejich vyhodnocení a výběru těch, které skutečně oslovují zvolenou cílovou skupinu a přinášejí vaší firmě konkrétní výsledky.

Zaměřte se na jádro vašeho podnikání.

Ze zahraničních i tuzemských zkušeností vyplývá, že problémy mají zejména firmy, založené na virtuálních penězích, nepoctivých základech a zprostředkování služeb s minimální vlastní přidanou hodnotou. Rizikem je také nabízet produkty, jejichž cena neodpovídá užitku pro zákazníka ani skutečné kvalitě. Na druhou stranu solidní společnosti se smysluplným posláním, motivující vizí a zdravou kapitálovou strukturou pravděpodobně přežijí.

Ať už jste malá nebo větší firma, živnostník či nezávislý podnikatel, věnujte pozornost tomu, čemu se říká core business, primární proces nebo jednoduše jádro vašeho podnikání. Vezměte si k ruce finanční výsledky, výkazy práce či evidenci zakázek. Analyzujte náklady, zisky i portfolio. Co vás skutečně živí? Které produkty a služby vám plní pokladničku více než jiné? U kterých objemy prodeje rostou, a u kterých naopak klesají?

Zkontrolujte také misi či poslání vaší firmy. Máte ho vůbec v písemné podobě? Odpovídá současné realitě, nebo tomu, co jste právě zjistili o vašich produktech a službách? Jakmile podobně kritickému zkoumání podrobíte i vizi, máte většinu práce hotovou.

Podle výsledků pak můžete stanovit optimální marketingovou strategii na další období. Zejména pro malé firmy a samostatné živnostníky platí: mnoho zajíců, psova smrt. Soustředění na jeden hlavní předmět podnikání, užší vymezení a specializace zpravidla vedou ke zvýšení počtu zakázek, zisku i obratu. Jednodušší nabídka je srozumitelnější pro zákazníky. Pro vás znamená nižší nároky na pracnost a investice do reklamy.

Vyhodnocujte, vyhodnocujte a zase vyhodnocujte.

Snad nejčastějším krokem, k němuž se v současnosti uchylují firmy po celém světě, je redukce nákladů. Tento jinak dobrý nápad ale pro oblast marketingu, a zejména reklamy, nefunguje absolutně. Právě reklamní aktivity vám mohou pomoci získat nové zákazníky nebo lépe informovat ty stávající o nových produktech, službách a speciálních nabídkách. Řešením je mnohem pečlivěji než dříve vyhodnocovat efektivitu kampaní a vynaložených prostředků.

Opravdu není doba na to, investovat peníze do nahodilé reklamy a čekat, co se stane. To je zvlášť důležité při přípravě marketingových plánů a rozpočtů na příští rok. Než vezmete „přes kopírák“ ty letošní, dobře se podívejte, které reklamní aktivity splnily očekávané cíle a které nikoli.

Hledejte nové cesty, jak efektivitu měřit – někdy pomůže internet, někdy zákaznická databáze, výzkum či prodejní křivky. Aktivity, které nedokážete sledovat, se vyplatí úplně vypustit. Protože, řečeno s Tomem Petersem, co nedokážete vyhodnotit, to nedokážete řídit.

Současná tzv. ekonomická krize může být samozřejmě hrozba, ale také příležitost. Solidní základ podnikání a pečlivě zvolené reklamní aktivity vám ji mohou pomoci přestát na výbornou.

Foto Caleb Woods, Unsplash