Cena – částka, za kterou zákazník kupuje výrobek nebo službu, součást marketingového mixu.