Náklady – peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů, spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví. Dělí se na variabilnífixní. Opak výnosů.