Chystáte se psát reklamu, text na web, leták, článek nebo příspěvek na sociální sítě? Výsledek bude určitě lépe odpovídat vašim představám, pokud si na začátku položíte následujících šest otázek.

1. Co chcete propagovat? Ujasněte si, o čem budete psát. Nejčastěji to asi bude nový produkt, služba, případně aktuální informace o vaší firmě. Buďte co nejpřesnější a nejkonkrétnější.

2. Co je cílem vašeho sdělení? Prodej? Oznámení novinky? Získání zpětné vazby od zákazníků? Posílení povědomí o firmě? Informování zákazníků? Posílení důvěryhodnosti?

3. Komu je vaše informace určena? Opět buďte co nejpřesnější, pokud jde o definici cílové skupiny čtenářů.

4. Jaké jsou výhody produktu/služby? Prezentujete-li produkty či služby, zkuste definovat 1-5 klíčových vlastností a k nim přiřadit odpovídající výhody pro čtenáře. Vyberte jednu nejdůležitější výhodu (pro cílovou skupinu definovanou v předchozím bodu).

5. Jaká forma bude nejvhodnější? Rozdílnou formu bude mít katalogová informace, brožura, PR článek, tisková zpráva, aktualita na webu. Podívejte se na internet, do magazínů nebo jiných tiskovin, jak příslušné texty připravují profesionálové. Všímejte si zejména titulků, formy a členění textu.

6. Co teď a co potom? Ujasněte si rozvržení textu – o čem budete psát v úvodu, o čem následně, a jak váš text zakončíte. Text rozčleňte do odstavců – bude přehlednější. Pamatujte na to, že v úvodní pasáži byste ještě měli motivovat čtenáře k přečtení celého textu. Další část textu pak může být „popisnější“, závěr by měl obsahovat stručné shrnutí, nástin, co se bude dít dále a možná i výzvu k akci.

Foto Unsplash