Core business – jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.