Strategie – obecný postup, jak se dostat ke zvolenému cíli. Pojem pochází z oblasti vojenství, je nadřazený pojmu taktika.