Současná ekonomická krize má pro řadu oborů stejné konsekvence – méně zákazníků a nižší poptávku. Aktivity, které mají poptávku podpořit, jsou ale v této době paradoxně méně účinné. Jak z toho ven?

Zatímco marketing založený na Push strategii zažívá pokles, direct marketing naopak nárůst. Firmy volí snáze měřitelné a efektivnější kanály a stále více se pouštějí do internetu a tzv. nových médií. Reklama a další formy ATL komunikace jsou na ústupu, firmy se stále více přiklánějí k BTL aktivitám, jako jsou Public Relations, osobní prodej, či e-mail marketing.

Výsledky zkoumání předchozích období recese v Americe nejspíš nikoho nepřekvapí: kdo investuje do marketingu, přežije. Ekonomickou krizi lze stejně dobře nahlížet jako příležitost, jak porazit konkurenci.

Jaké postupy v době krize fungují? B2B Marketing blog nabízí celkem sedm funkčních strategií:

1. Soustředit se na výzkum, nedělat nahodilé akce, průběžně vyhodnocovat.

2. Zaměřit se na stávající zákazníky. Udržet si stávajícího zákazníka je totiž až 5x levnější než získat nového.

3. Zvýšit kvalitu firemních webových stránek, které mohou sloužit nejen jako samostatný nástroj k budování dobrého jména firmy i povědomí o jejích produktech, ale též jako základ dalších on-line aktivit.

4. Aktivně vyhledávat zákazníky, kteří jsou připraveni nakupovat, a vycházet jim vstříc. Celkový počet takových zákazníků nedokázala zmenšit ani krize. Doba mezi prvotním vyhledáváním informací a samotným nákupem se zkracuje.

5. Uklidnit zákazníky. V období recese má mnoho firem obavy a hledají bezpečná řešení. Fungují reference, aliance, osvědčení, certifikace, apod.

6. Spojit marketing a prodej. Marketingu se ve firmě musí věnovat každý. Samotný obchod a podpůrné aktivity již nelze oddělovat, časově, finančně ani lidsky.

7. Nepřemýšlet o marketingu v intencích nákladů, ale investic. Investovat lze přitom nejen peníze. Na co chybí rozpočet, dotáhne nápad a trocha toho nadšení.

I když tyhle rady vznikly za velkou louží, docela se hodí i pro české marketingové prostředí. Řídit se jimi nevyžaduje velký rozpočet, ale mnohdy jen malý obrat v hlavě. Jste ochotni se do toho pustit? Vítejte v době pokrizové….

Photo by Vitaly on Unsplash