B2B (Business to business) – marketing, jehož cílovou skupinou není koncový spotřebitel, ale firma.