Push strategiemarketingová strategie tlaku, spočívá ve snaze protlačit výrobek distribučním řetězcem. Používá různých slev a srážek, zaměřených na zvyšování objemu prodejů. Používá se zejména na trzích s výraznou konkurencí, kde se jednotlivé výrobky od sebe příliš neliší. Hlavními nástroji jsou osobní prodej a podpora prodeje.