Blog (weblog) – webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.