Když chcete vydělávat víc peněz, musíte více pracovat. Tuhle rovnici máme uloženou hluboko v sobě a považujeme ji za platnou. Ale co když to tak není? Co když je možné pracovat míň a přitom mít stejný nebo dokonce větší příjem?

Nad touhle otázkou se zamýšlí Kate Northrup v knize s příznačným názvem Do less – Dělejte méně. Knížka vyšla v angličtině s podtitulem Revoluční přístup k řízení času a energie pro zaneprázdněné matky. A i když matka nejsem, odnesla jsem si z ní pár užitečných tipů, o které se chci podělit.

1. Respektujte cykly

V přírodě se většina věcí a dějů opakuje v nějakém rytmu. V lidském životě také, ale naše civilizace nás úspěšně naučila si toho nevšímat. Plánujeme lineárně a očekáváme od sebe, že bez ohledu na denní či roční dobu budeme dělat stejné věci se stejnou vervou a nadšením.

Jenže takhle to nefunguje. Podobně jako se za oknem střídají roční období, i my procházíme různými fázemi, ve kterých máme různou míru energie a nastavení pro určitý typ činností. Někdy jsme kreativnější, jindy nám jde lépe od ruky vyplňování tabulek. Jsou chvíle, kdy doslova překypujeme energií, a jindy zase máme zvýšenou potřebu odpočinku.

Přirozené cykly můžeme ignorovat, nebo využít jejich sílu ke svému prospěchu. Ve výsledku je to podobný rozdíl, jako na lodi pádlovat proti proudu, nebo se jím nechat unášet.

Pro ženy je typickým cyklem ten menstruační, o kterém pojednává třeba kniha Cyklická žena od Mirandy Grayové. Ale existují i další systémy, použitelné i pro muže.

Lunární cyklus

Měsíc oběhne Zemi přibližně za 29,5 dne. Což je doba, která se skvěle hodí pro krátkodobé projekty. Za novoluní dává smysl si určit cíl, za dorůstajícího měsíce pracovat na růstu a expanzi projektu, za úplňku vyhodnotit a prezentovat první výsledky. Ubývající měsíc je ideální na dotahování, čištění a zbavování se věcí, které vám zbytečně překáží v dalším postupu.

Kolo roku

Roční cyklus měli skvěle zvládnutý naši zemědělští předkové. Funguje i modernímu člověku, zvlášť, pokud chcete třeba napsat knihu, uvést na trh nový produkt nebo obecně vytvořit něco dlouhodobějšího a většího.

Biologické hodiny

Pokud jsou vám lunární i roční fáze proti mysli, zkuste pár dní sledovat alespoň hladinu energie, kterou máte během dne. Že si většinou domlouvám konzultace na 10 nebo 14 hodin, není náhoda. Jsou to časy, kdy se mi optimálně pracuje s klienty. Ráno mi jde od ruky administrativa, k večeru zase kreativnější věci, jako psaní článků. Zkuste vypozorovat, jaký rytmus bude fungovat vám.

2. Důvěřujte procesu

Jinak řečeno – nechte věcem prostor, aby se staly. Kate tomu říká „egg wisdom“ a používá metaforu vajíčka, které v děloze čeká na oplodnění. Ví, že je tam, kde má být, a že obsahuje vše, co je z jeho strany potřeba pro vznik nového života. Neplýtvá drahocennou energií na to, aby utíkalo spermiím naproti, ani se nestrachuje, jestli přijdou nebo ne.

Autentický marketing funguje na tom samém principu. Stanovíte si záměr, vytvoříte produkt nebo službu a nastavíte web či jiný nástroj, který zákazníkům umožní si produkt jednoduše a pohodlně objednat.

Pak přichází další krok: nechat se najít. To předpokládá důvěřovat tomu, že jste udělali svoji část. Že váš produkt nebo služba je kvalitní a skutečně řeší problémy vašich zákazníků. A že klienti, pro které jste produkt tvořili, přijdou.

3. Najděte své „vital few“

Co je pro vás v životě důležité? Na tuhle otázku nejspíš budete mít docela konkrétní odpověď. Potíž je v tom, jak moc (respektive jak málo) se naše základní hodnoty promítají do toho, čím si reálně plníme kalendář. Ve víru každodenních událostí se necháváme vláčet požadavky ostatních lidí, úřadů a institucí, nebo hasíme to, co zrovna hoří, zatímco naše dlouhodobé plány a sny zůstávají stát u krajnice.

Jak z toho ven? Identifikujte to, čemu Kate v knize říká „vital few“. Maximálně 3 věci, které jsou pro váš pracovní život skutečně zásadní, neboli podle Paretova pravidla 20 % činností, které jsou zodpovědné za 80 % vašich výsledků. To, co vás nejvíce posouvá k vašim cílům, přináší vám největší zisk, nebo prostě nejlépe přispívá k tomu, čím měříte svůj úspěch.

Jak je najít? Kate doporučuje následující postup:

  1. Vezměte si arch papíru a do jeho středu nakreslete svislou čáru.
  2. Nalevo napište všechny aktivity, které v práci děláte. Buďte tak specifičtí, jak to jde.
  3. Vpravo napište své největší kariérní úspěchy.
  4. Ke každému úspěchu najděte v levém sloupci aktivitu, která k němu nejvíce přispěla, a spojte je čárou.
  5. Všechny aktivity v levém sloupci, ke kterým vede nějaká čára, zakroužkujte. To jsou vaše „vital few“. Na ty se zaměřte při plánování svých dalších aktivit.

4. Zjednodušujte a delegujte

Na papíře vám pravděpodobně zbyla spousta činností, které děláte, ale nepatří k vašim „vital few“. Co s nimi? Nad každou z nich si položte dvě otázky.

  1. Musí se to vůbec dělat?
  2. Musím to nutně dělat já?

Možná budete překvapeni, kolik věcí můžete ze svého přeplněného seznamu úkolů úplně škrtnout. Protože jste je dělali ze zvyku, kvůli někomu jinému, nebo „aby to vypadalo“.

Činnosti, které nutně nevyžadují vaši osobní přítomnost, můžete svěřit někomu jinému. Což dá ze začátku taky docela práci.

Naše podnikatelská kultura totiž vyzdvihuje osamělé hrdiny. Správný podnikatel přece zvládá všechno sám. Přijmout nabízenou pomoc, nebo si o ni dokonce říct, je vnímáno jako známka slabosti. Ale co když je to naopak projev síly?

Pomoc nemusí znamenat jen předat rutinní činnosti brigádníkům. Ale i najmout si profesionála, který to, co jsme doposud plichtili doma na koleně, provede za kratší dobu a ve vyšší kvalitě. Grafika, účetního, SEO specialistu, interiérového designéra, nebo marketingového poradce. Nejen že posunete své podnikání dopředu, ale zároveň i rozhýbete peníze v oběhu a podpoříte byznys dalších lidí v malých firmách či na volné noze.

5. Úkol pro Univerzum

Na závěr jedna plánovací drobnost, která mě docela nadchla. Kate si místo denního to-do listu sestavuje týdenní. Člověk má většinou tendenci přeceňovat, co se za 24 hodin dá všechno stihnout. Časový odhad na 7 dní už je realističtější a lépe se dá pracovat i s prioritami.

Pod úkoly pro sebe si napíše ještě jeden „úkol pro Univerzum“. Typicky jsou to věci, které dlouhodobě přinášejí stres nebo pochybnosti a které dává smysl svěřit vyšší moci. Třeba najít novou školku pro dítě, obsadit kurz, nebo vydělat novým produktem určitou sumu.

„Svěřit úkol Univerzu neznamená, že sama nebudu dělat kroky, potřebné k dosažení cíle. Ale že přestanu mít potřebu být na všechno sama a nechám také nějaký prostor pro zázrak,“ Kate Northrup

Kniha v roce 2021 vyšla i v češtině pod názvem Dělej méně.

 

 

Foto Bruno Cervera, Unsplash