Produkt – obecně něco, za co jsou zákazníci ochotni platit. Jeden ze čtyř základních prvků marketingového mixu (další jsou cena, distribucepropagace).