Zisk – rozdíl mezi nákladyvýnosy, dosahování zisku je základním smyslem existence všech firem.