Zisk – rozdíl mezi náklady a výnosy, dosahování zisku je základním smyslem existence všech firem.