Alespoň to tvrdí Seth Godin v názvu své zatím poslední knihy. Marketéři ale ve skutečnosti nelžou. Jenom vyprávějí příběhy, které spotřebitelé chtějí slyšet. Marketing 21. století má v podstatě jednoduchá pravidla: vyprávějte příběh, který se bude šířit. Nebo zmizíte v propadlišti dějin…

Bylo, nebylo. Příběhy si lidé začali vyprávět dávno před tím, než se marketing vůbec začal klubat na svět. Pomocí příběhů se už po staletí předávalo vědění, informace, tradice. Příběhy pomáhají lidem pochopit svět. A právě proto fungují.

„Důvodem, proč všichni úspěšní marketéři vyprávějí příběhy, je to, že na tom spotřebitelé trvají. Spotřebitelé si navykli vyprávět příběhy sami sobě i sobě navzájem, a tak je zcela přirozené kupovat zboží od někoho, kdo nám vypráví příběh. Lidé se nejsou schopni vyrovnat s pravdou,“ říká Seth Godin.

Ne každý příběh ale prodává. Jaké vlastnosti mají ty úspěšné?

  • Jsou pravdivé a věrohodné. Každé nesrovnalosti či nevěrohodnosti si spotřebitelé všimnou.
  • Přicházejí s příslibem něčeho, o co spotřebitelé stojí.
  • Lidé jim věří. Důvěra je i dnes to nejvzácnější platidlo.
  • Pracují s náznakem. Ačkoli je to paradox, čím méně toho marketér vysloví, tím působivějším se příběh stává.
  • Působí rychle. Zaujmou spotřebitele už ve chvíli, kdy se objeví.
  • Neodvolávají se na logiku, ale působí na smysly. Ty jsou totiž mnohem silnější než rozum.
  • Zpravidla nejsou určeny všem. Příběh, který má oslovit všechny, obvykle není pro nikoho.
  • Neprotiřečí si. Spotřebitelé nejsou hloupí a jakékoli pokusy je klamat rychle prohlédnou.
  • Jsou v souladu s naším pohledem na svět. Neučí lidi nic nového, ale potvrzují jejich správné rozhodnutí.

Příběh, který vyprávíte, ovlivňuje způsob, jakým vaše obecenstvo vnímá váš produkt. Proto si pečlivě vyberte oboje – příběh i cílovou skupinou, jíž ho hodláte vyprávět. Aby byl skutečně věrohodný, musíte vaším příběhem i žít.

Ano, všichni marketéři jsou lháři, Ale úspěšní jsou ti, kteří nám dokážou vyprávět příběh, jemuž chceme věřit a který chceme sdílet s jinými lidmi,“ uzavírá autor.

Seth Godin (1960) – americký autor osmi tištěných a řady elektronických knih o marketingu. Do veřejného povědomí se zapsal také jako vynikající řečník a zejména jako průkopník a guru digitálního direct marketingu, expert na šíření vyžádaných myšlenkových virů, úspěšný marketér a podnikatel.