O budování značky byla napsána celá řada knih a článků. Většina z nich řeší, jak formulovat příslib značky, určit hodnoty, navrhnout logo, zvolit vizuální styl, nastavit tonalitu komunikace. Jste-li volnonožec nebo živnostník, popisované postupy se vám dost možná nepodařilo uvést do praxe. Osobní značku totiž podle mě na rozdíl od té firemní nelze od začátku vymyslet. Základ už totiž máte pevně daný – je jím vaše osobnost.

Důvody, proč se snažit svou osobní značku budovat nebo vylepšit, jsou nasnadě. Díky značce jste rozeznatelní na trhu, lidé si vás snáze zapamatují, můžete si účtovat vyšší ceny a dostanete se k lákavějším zakázkám.

Hodně lidí si celý proces představuje tak, že si zadefinují jakési ideální já. Superbytost, které se chtějí podobat. A tenhle obraz pak prostřednictvím webu, sociálních sítí, videí, přednášek a dalších nástrojů vysílají do světa.

Problém je v tom, že takový obraz zpravidla není autentický. Je příliš bezchybný na to, aby byl skutečný. Když ho navíc stavíte na vlastnostech, které ve skutečnosti nemáte, je snadné vypadnout z role. Stačí drobná chyba a celá pracně budovaná image se rázem odporoučí do věčných lovišť.

Jiný přístup: zevnitř ven

Pro budování osobní značky sama používám a doporučuji přístup, který by se dal nazvat zevnitř ven. Spočívá v tom, že se přestanete snažit lámat svou povahu přes koleno. Místo aktivního tvoření začnete naslouchat. A necháte svou osobní značku, aby si našla vás.

I když tomu možná právě teď nevěříte, vaše osobnost je dostatečně zajímavá na to, aby se na ní úspěšná značka dala vystavět. Trochu se to podobá procesu, jakým prý Michelangelo Buonarotti tvořil své sochy: „Viděl jsem anděla v bloku mramoru, a tak jsem tesal tak dlouho, dokud jsem ho neosvobodil.“

Čím začít? Poznáním sama sebe. Souhlasím, že je to práce na celý život. Ale existují zvládnutelné návody, které vás k pochopení vlastní osobnosti hodně posunou a umožní vám získat použitelný základ. Vyzkoušejte třeba následující tři postupy.

Zjistěte, jaký jste živel.

Každý člověk je unikát. Přesto existují různé rysy, které máme společné. Na tomto principu od pradávna vznikají nejrůznější typologie osobnosti. I když je jim někdy vytýkána určitá schematičnost, pro porozumění vlastní povaze představují dobrý začátek.

Typologie podle živlů vychází ze starého konceptu čtyř elementů. U každého člověka jeden živel (oheň, voda, země nebo vzduch) převažuje nad ostatními. Který je to zrovna u vás, zjistíte vyplněním jednoduchého testu.

Váš typ vám pomůže jednak pochopit vaše chování, jednak si vybrat takové postupy a marketingové nástroje, které budou vyhovovat vašemu naturelu.

Formulujte si poslání.

Poslání je ideálně jedna věta, která vystihuje, co děláte a jaký to má smysl. Tvoří základ, na kterém můžete stavět nejen značku, ale v podstatě všechny marketingové aktivity.

Možná své poslání už máte. Pokud ne, vyzkoušejte cvičení, které na svém webu uvádí průvodce doprovázených poutí Jan František Bím:

  1. Vezměte si čistý papír nebo si otevřete nový soubor v textovém editoru.
  2. Napište si nadpis „Co je mým skutečným životním posláním?“
  3. Napište na otázku z nadpisu jakoukoli odpověď, která vám bleskne hlavou. Nemusí to být celá věta. Stačí třeba krátký slovní obrat.

Opakujte krok 3. tak dlouho, dokud nenapíšete odpověď, která vás rozpláče. To je vaše poslání.

Jste-li volnonožec, živnostník nebo majitel malé firmy, vaše podnikání by mělo směřovat k naplnění vašeho životního poslání. Další námět k přemýšlení je, zda a nakolik to skutečně dělá.

Ujasněte si, v co věříte.

Další věc, která se bude silně promítat do vaší osobní značky, je váš názor. V co věříte a proti čemu naopak chcete vystoupit. Postup, který vám umožní se ke svým přesvědčením dobrat, doporučuje Kaye Putnam:

Opět nebudete potřebovat nic víc než list čistého papíru a tužku. Očíslujte si řádky od 1 do 15. Na začátek každého řádku napište „Věřím, že…“ a věty dokončete tvrzeními, která považujete ve svém životě za důležitá a zásadní. Nebojte se jít i do takových, která zdánlivě nemají přímý vztah k vašemu podnikání. Zda a jestli je do své značky zahrnout, se můžete rozhodnout později.

Ve svých prohlášeních buďte konkrétní. Místo, abyste napsali jen „Věřím, že lidé by měli být šťastní“, zkoumejte hranice svého názoru. Proč? Kdy? Za jakou cenu? Případně čeho se kvůli tomu musejí vzdát?

Sepsaná přesvědčení vás posunou nejen k jádru vaší značky. Můžete je rovnou použít do sekce „O mně“ vašich webových stránek, nebo z nich čerpat inspiraci pro další texty a články.

Vyzkoušeli jste některé z uvedených postupů? Jak vám to šlo? Podělte se, prosím, v komentářích.

Foto: SplitShire