Typologie osobnosti – rozdělení osob do skupin podle určitých společných znaků. K nejznámějším patří typologie Hippokratova (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik) a Myers Briggs Type Indicator. Pro použití v podnikání se dobře hodí typologie podle živlů.