Příslib značky – vyjádření očekávání, výhod a hodnot, které značka nabízí zákazníkovi.