CO JE TYPOLOGIE PODLE ŽIVLŮ

Jde o typologii osobnosti, která rozděluje lidi do čtyř skupin, nazvaných podle základních živlů oheň, voda, zeměvzduch. Každý typ s sebou nese specifické rysy povahy a jednání.

Typologie má poměrně široké možnosti využití. Nejčastěji se s ní pracuje v personalistice, kde slouží pro kariérové poradenství a sestavování efektivních pracovních týmů. Dobře funguje také v obchodě jako typologie zákazníka. Učí prodejce lépe identifikovat potřeby klienta a sestavit mu nabídku na míru.

Poznání vlastního typu přináší také lepší pochopení a přijetí sebe sama, svých silných stránek i tzv. špatných vlastností. Systematická práce se živly pomáhá také k porozumění druhým, ať už se jedná o kolegy a spolupracovníky, nebo naše blízké.

Moje metodika je zaměřená konkrétně na podnikání a marketing. Poznání vašeho živlu vám umožní dobře si vybrat obor podnikání, identifikovat konkurenční výhodu  i nastavit osobní značku. Obchodní model i celé podnikání si nastavíte tak, aby vám to vyhovovalo a cítili jste se sami sebou.

ŽIVLY V MARKETINGU

Živly nám mohou pomoci výrazně zjednodušit marketing. Snížit zahlcení a soustředit energii tam, kde přinese výsledky. O tom jsem v létě 2015 mluvila v rozhovoru s Jiřím Rosteckým z magazínu Mladý podnikatel.

KDE SE ŽIVLY VZALY

Už předsokratovští filozofové se přeli, který živel tvořil prazáklad světa. Zřejmě první nauku o živlech formuloval Empedoklés kolem roku 444 před Kristem. Na něj pak navázal Hippokratés. Jeho čtyři temperamenty (cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik) se používají dodnes.

Křesťanské vidění světa, které v Evropě přetrvávalo po celý středověk, na živly pozapomnělo. Renesanci přinesl začátek 20. století a s ním zájem o staré myšlenkové systémy a duchovní nauky.

Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie C. G. Jung v roce 1921 popsal myšlení, pocity, intuici a vnímání jako dimenze, na nichž posléze vznikla typologie MBTI, barevná manažerská typologie nebo DISC Williama Moultona Marstona.

Většina současných čtyřdimenzionálních typologií je založená právě na živlech. Nebo je v nich minimálně můžete najít. Hezký příklad je třeba systém Dressing Your Truth od Carol Tuttle.

Jak souvisí evropské živly s Feng Shui, které má živlů pět? A nevede celá typologie osobnosti jenom ke škatulkování lidí? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v samostatném článku.

vyplnit test

Kterého živlu máte nejvíc?

To vám pomůže zjistit on-line test. Výsledky obdržíte e-mailem.

vyplnit test

VLASTNOSTI 4 ŽIVLŮ

Každý živel má své silné i slabé stránky. Každý se hodí pro jinou příležitost, jiný obor, jiné nastavení. Každý má jiné potřeby, jinak podniká, jinak komunikuje a jiným způsobem oslovuje své zákazníky. Jaký je ten váš? Charakteristiku vašeho převládajícího živlu si můžete přečíst po kliknutí na příslušný obrázek.