Networking nacházení, navazování a vytváření (zejména obchodních) vztahů mezi lidmi.