„Čas guerillového marketingu přichází tehdy, když už zákazník není ochoten reagovat na akce konvenčního marketingu, nebo se jimi dokonce cítí obtěžován,“ říká ve své knize Guerillový marketing, aneb jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu , německý sociolog a marketingový specialista Thomas Patalas.

Pojmem guerilla marketing lze obecně označit nejrůznější marketingové aktivity, které spojuje nízký rozpočet, originalita, flexibilita a silné zaměření na zákazníka.

Podle této definice je většina marketingových aktivit malých firem a živnostníků vlastně guerilla. A proč vlastně ne – dobrý nápad a zaměření na potřeby místního zákazníka jsou často hlavním nástrojem, jak předstihnout konkurenty s mnohem většími reklamními rozpočty.

Patalasova kniha může sloužit jako zcela obecný návod na úspěšný marketing malé firmy. I když nemáte v úmyslu docela nic partyzánského, dokážete podle ní naplánovat a vytvořit efektivní kampaň na podporu svých služeb či výrobků.

Útlá knížka (necelých 200 stran) je psaná svěžím jazykem a přehledně řazená. Díky tomu si v ní počtou i ti, kdo po odborné literatuře nesahají zrovna s nadšením. Příjemnou prémií je také řada příkladů z autorovy praxe.

A ještě jeden postřeh – marketingové nástroje, které drobným podnikatelům fungují v Německu, se nijak zvlášť neliší od českého prostředí. Patří k nim především práce s médii, internet, reference a marketing doporučení. Případně venkovní reklama (netradiční nosiče a formáty vítány), nebo trocha lokální inzerce.

Většina guerillových kampaní oslovuje zákazníky přímo v místě svého působení a obvykle využívá lokálních zdrojů, médií nebo specifik. Fakt, že pro svou nevšednost často budí pozornost novinářů, jejich dopad na cílovou skupinu ještě zvyšuje.

Základem všech úspěšných kampaní je jednoduchý nápad, dobrý marketingový plán a především podrobné poznání zákazníka. I guerillový marketing (stejně jako jakýkoli jiný) začíná u marketingového mixu. Ani sebelepší reklamní akce totiž nezachrání špatný produkt, chybnou cenovou politiku, či váznoucí distribuci.

Pro ty, kdo se do této formy marketingu rozhodli pustit, autor přikládá desatero guerillových přikázání:

  1. Nepůjdete lidem na nervy.
  2. Nebudete mrhat prostředky.
  3. Nebudete nudit.
  4. Ve svých kampaních nebudete diskriminovat osoby ani zvířata.
  5. Nebudete kopírovat druhé.
  6. Nezalžete.
  7. Schránky svých bližních nebudete zahlcovat reklamou.
  8. Budete dráždit.
  9. Budete bavit.
  10. Budete se lišit od ostatních.

Myslím, že se je vyplatí dodržovat, i když jsou vaše marketingové nástroje zcela neguerillové a konvenční…