Nestíháte? Nedaří se vám skloubit zaměstnání, podnikání, rodinu a koníčky dohromady? Připadá vám, že dostáváte málo peněz za hodně práce? Máte občas chuť se vším praštit, protože je toho na vás moc? Zkuste se na své aktivity podívat pomocí modelu, kterému říkám energetické účetnictví.

Základní myšlenka je, že času a energie máme všichni omezené množství. Vydat můžeme jen tolik, kolik jsme přijali. Je to podobné jako s autem – ujedete jen takovou vzdálenost, na kolik vám stačí benzín v nádrži.

Energie nejde nijak „přifouknout“ – máte jí jen 100 %. Pokud máte například dvě práce nebo zaměstnání a podnikání, energii mezi ně musíte rozdělit.

Proto je občas užitečné se podívat, do čeho ve svém životě investujete a kde se vám „ztrácí“.

Zatímco některé aktivity energii hlavně spotřebovávají, jiné vám ji pomáhají dobíjet. Důležité je, aby celková energetická bilance byla vyrovnaná.

Jak vypadá vaše energetické účetnictví? To vám pomůže zjistit jednoduché cvičení, ke kterému nebudete potřebovat víc než tužku a papír.

Začneme na straně výdajů. Nakreslete si kruh a rozdělte ho na výseče podle toho, kolik času a energie průběžně věnujete jednotlivým oblastem vašeho života. Může to být zaměstnání, různé služby nebo podnikatelské aktivity, zákazníci, partner, děti, přátelé, koníčky, domácnost, a podobně.

Získáte kruhový graf, který bude vypadat nějak takhle:

Kolik energie vydáváte

Každá věc, které svůj čas a energii věnujete, by vám měla něco vracet. Měna vracení může být různá. U práce to bývají peníze, jinde třeba uznání, obdiv, úcta, sláva, láska, nebo dobrý pocit.

Když nevrací, jsme unavení, podráždění a frustrovaní, nebo se chybějící energii snažíme doplnit odjinud. Tedy z jiných oblastí nebo od ostatních lidí, což vytváří další nerovnováhu.

Hodnotu, kterou vám jednotlivé činnosti přinášejí, zaznamenejte do druhého kolečka. Použijte stejné položky jako v tom prvním, výdajovém.

Dostanete něco takového:

Jaká hodnota se vám vrací

Z porovnání obou grafů je obvykle jasně vidět, které činnosti ve vašem životě jsou energeticky ztrátové a odkud si naopak energii „půjčujete“.

Zaměřte se na oblasti, které dotujete nejvíc. Možná se s nimi dá podniknout jeden z následujících kroků:

  • Delegovat či outsourcovat. Věci, které vás dlouhodobě vyčerpávají a obtěžují, bude možná někdo jiný dělat s nadšením.
  • Zvýšit cenu, nebo upravit rozsah práce, který jste ochotni za stávající cenu dělat. Jelikož víte proč, bude pro vás snazší si novou cenu obhájit před zákazníkem.
  • Úplně zrušit. Spoustu věcí děláme jen ze zvyku nebo z pocitu, že je to potřeba. Ale je to opravdu tak? Všimne si někdo, když to dělat přestaneme? Není na čase zamávat ztrátovému zaměstnání, nadstandardním službám, které zákazníci neoceňují, konfliktním koníčkům, zbytečným výkazům či domácím pracím?

Najděte si čas naopak ocenit lidi, kteří vám energii přinášejí. Vánoce jsou k tomu skvělá příležitost, co říkáte?

Název „energetické účetnictví“ jsem převzala od kouče Petra Pražáka.

Foto Jeremy Thomas, Unsplash