Máte strach být vidět? Nedaří se vám prodávat terapeutické nebo koučovací služby, zejména ty s duchovním přesahem? Máte tendenci schovávat nebo shazovat svoje silné stránky a dary? Bojíte se mluvit o tom, co vám sděluje vaše intuice? Jednou z příčin může být i tzv. witch wound, neboli čarodějnické zranění.

Co je witch wound?

Umělá inteligence mi nabídla následující odpověď:

Witch wound je psychologické a duchovní zranění, které nesou ženy, které se naučily bát své síly, zejména síly související s ženskou energií. Může pocházet z minulých životů, dětství, nebo podvědomého programování z našich rodin, kultury, institucí nebo vzdělání. Witch wound se může projevovat jako tendence vycházet druhým lidem vstříc, mlčet nebo být hyper ostražití ohledně toho, jak vás vnímají ostatní, a silné vnitřní napětí, když tyto vlastnosti kolidují s neustálou touhou tvořit změnu a projevovat odvahu a soucit.

Obecně se tímto pojmem označuje zděděné kolektivní trauma, které má kořeny v dobách čarodějnických procesů, kdy byli lidé vyslýchání, mučeni, a nakonec upalováni na hranicích. Zpravidla se jednalo o ženy, které uměly léčit, sloužily jako porodní báby, pomáhaly své komunitě, nebo byly „jenom“ nějakým způsobem divné, vymykaly se společenským pravidlům.

Čarodějnické zranění se nepřenáší jen formou lidové slovesnosti a tradice. Podle poznatků behaviorální epigenetiky zanechávají traumatické zážitky z naší minulosti nebo z minulosti našich nedávných předků molekulární jizvy, které se zapisují do naší DNA.

Od čarodějnických procesů už uplynuly stovky let. Přesto je stále cítíme v kostech. Zvlášť ve chvíli, kdy se chceme vydat nevyšlapanou cestou, začít podnikat a vydělávat peníze nebo zapojit své méně obvyklé schopnosti ve prospěch ostatních.

Čarodějnické zranění se objeví vždy, když má jakákoli probuzená žena odvahu projevit své autentické, mocné, léčivé, intuitivní a čarodějnické já. A ještě silněji se projeví, když se tatáž žena rozhodne účtovat si za tyto dary tolik, kolik si zaslouží. Natalie Ann Taggart

Jak se witch wound projevuje?

Obecně jako strach vstoupit do své síly, využívat své dary a sdílet svoji zkušenost. Zejména pokud zahrnuje intuici, mimosmyslové vnímání nebo skutečnosti, které nemají oporu v nějaké vědecké studii.

Konkrétně v podnikání to může vypadat třeba takhle:

  • Máte strach se autenticky vyjádřit. Tím pádem je pro vás těžké napsat článek, natočit video nebo podcast, publikovat příspěvek na sociální sítě, nebo živě vysílat.
  • Nechcete být vidět. Ani na vlastním webu nemáte kvalitní portrétovou fotografii. Možná vám chybí celá profilová stránka, nebo se dokonce stydíte publikovat pod vlastním jménem.
  • Neprodáváte. Připadá vám hloupé veřejně mluvit o sobě nebo o své nabídce. Takže nic takového pro jistotu nepíšete ani na sociální sítě.
  • Vyhýbáte se konfliktům. V osobní komunikaci i on-line. Už samotná možnost, že by s vámi někdo mohl nesouhlasit nebo veřejně odsoudit vaše názory, vás paralyzuje. Tak raději publikujete jen motivační citáty a koťátka.
  • Nikdy neodmítáte klienty. Ze strachu, že by naopak oni mohli odmítnout vás. Tak se buď zavalujete prací, nebo pracujete i pro lidi, kteří vaše kvality vůbec nedokážou docenit.
  • Všechno po sobě mnohokrát předěláváte. Zdráháte se vypustit do světa něco, co není dokonalé. Nebo jste nad tím aspoň nestrávili dostatečné množství času. Váš perfekcionismus vás vede všechno po sobě opakovaně kontrolovat a vylepšovat.
  • Pracujete za nízké ceny. Hluboko uvnitř pochybujete, že vaše práce má vůbec nějakou hodnotu. Takže si ji naceňujete co nejníž a bráníte se zdražit.

Pocity, které prožíváte, jsou navíc mnohem silnější, než by se v dané situaci dalo logicky očekávat. Namísto „obyčejného strachu“ můžete vnímat doslova strach o život.

Jak s čarodějnickým zraněním pracovat

V současné Evropě už nám upálení na hranici nehrozí. Ale strachy, které jsme převzali od svých předků, nejsou o to méně reálné. Jako strategie přežití se předávají z generace na generaci. A cyklus pokračuje. Naštěstí existují způsoby, jak ho přerušit.

Uctěte svá zranění

Pokud s vámi idea čarodějnického zranění rezonuje, je pravděpodobné, že nějaké máte. Zkuste si to připustit. A procítit vděčnost za to, že vás v tomto životě chrání. Svým způsobem vás udržuje naživu a v bezpečí. Možná přijdete i na další výhody, které vám takové „bezpečností opatření“ přináší. Sepište si je a uvědomte.

Zapátrejte v archivech

Odkud vaše čarodějnická jizva pochází? Možná se to dá dohledat. Zkuste prozkoumat svůj rodokmen, nebo kroniky míst, kde žili vaši předkové a předkyně. Zajímavé taky může být navštívit místa, kde se konaly čarodějnické procesy (u nás to bylo hlavně v okolí Velkých Losin a na Šumpersku). Vnímejte, co to s vámi dělá a kam vás to vede. Když budete znát zdroj a konkrétní osobu ve vaší osobní historii, ke které se čarodějnické zranění vztahuje, bude pro vás snazší ho přijmout.

Udělejte si rituál

Witch wound je v principu psychický blok. Takže na něj fungují stejné principy jako na ostatní bloky. Sepište si na papír, co všechno vám brání dělat a v čem vás omezuje. Papír potom spalte. Rituálně zrušit můžete také veškeré sliby chudoby, mlčení a čistoty, které jste komukoli dali v jakémkoli vtělení. Detailněji to popisuje Denise Duffield-Thomas ve svém podcastu Chill & Prosper.

Vydejte se na terapii

Se svým čarodějnickým zraněním nemusíte být sami. Nebojte se vyhledat někoho, kdo vás při práci s ním bezpečně provede. Ideální je, pokud má s witch wound osobní zkušenost. Při výběru terapeutky poslouchejte svou intuici. Funguje jak klasická psychoterapie, tak různé alternativní techniky, jako třeba EFT, konstelace nebo regrese.

Zkoušejte to jinak

Uvědomte si, že v současné době už máte na výběr. Žít ve strachu a nechat se generačním traumatem ovládnout, nebo začít opatrně testovat jiné cesty, jak svoji sílu projevit. Postupujte bezpečně a po malých krůčcích. Výsledky rozhodně budou stát za to.

Když vystoupíte ze stínu a dovolíte si být autenticky vidět, možná se budete muset vzdát některých aspektů svého života – bezpečí a známosti konformity, společenského uznání a možná i vztahů s těmi, kteří vás budou odmítat. Ale tím, že nezáříte ve své pravdě, ztrácíte něco ještě většího – svůj vlastní klid, radost a sílu. Celeste Larsen

 

Foto: Kateřina Tůmová