Propagace – součást marketingového mixu, souhrn postupů, metod a technik, které pomáhají dát zákazníkům vědět o nabízených produktech a službách.