Marketingový mix – soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku dle přání zákazníků na cílovém trhu. Jeho součásti, tzv. 4P, jsou produkt, cena, distribucepropagace.