Distribuce (angl. Place) – součást marketingového mixu, umístění zboží na trhu, soubor aktivit, postupů a operací, jejichž prostřednictvím se výrobek dostává z místa vzniku do místa určení. Obecně cesta, kterou se produkt dostává k zákazníkovi. Zahrnuje distribuční kanály, distribuční mezičlánky, místo prodeje.