Poslání neboli mise firmy je v podstatě prohlášením o tom, co firma dělá a jaký to má smysl. Dobře formulované poslání může být užitečným nástrojem nejen pro formulaci strategie, ale i pro každodenní manažerská rozhodnutí.

Některé firmy nemají své poslání formulováno vůbec, v jiných je jako součást vnitropodnikových směrnic ukryto kdesi v šanonu v temném koutě účetního oddělení, případně, po náležité grafické úpravě a s elegantním rámečkem, dotváří výzdobu recepce či zasedací místnosti. Řada českých poboček zahraničních korporací má perfektně formulovanou misi, která ale bezvýhradně platí pro zemi svého vzniku a v českých podmínkách vůbec nefunguje.

Poslání firmy by mělo být jedinečné, originální, snadno zapamatovatelné a jednoznačně vymezující firmu vůči konkurenci. Dále také jednoduché, srozumitelné, přesvědčivé a motivující. Někdy se jako podmínka udává i specifičnost, ale praxe ukazuje, že některé úderné a přesvědčivé mise mohou být formulovány i poměrně obecně. Většina firem má poslání formulováno do stručného odstavce, ale ve zkráceném vystihujícím tvaru se může stát i součástí loga společnosti.

Co vlastně dělám? O co mi jde, čeho chci v podnikání (potažmo v životě) dosáhnout? Kdo jsou moji zákazníci? Jakou přidanou hodnotu jim můj produkt či služba přináší? V čem se moje firma liší od konkurence? Na jakých hodnotách stavím? To jsou jen některé z otázek, které nás k formulaci vlastní mise dovedou.

Příklady: Nokia – connecting people. Hračky Pompo – Plníme dětská přání. Walt Disney: Vytváříme svět fantazie, kde najdete Ameriku vašich představ. Wal-Mart – Každý den nabízíme zboží za nízké ceny.

Do firem s dobře formulovaným a v praxi uplatňovaným posláním se zákazníci obvykle vracejí. Správná mise je totiž také poctivá. Máte-li poslání definované nějak jako „Za všech okolností obíráme naše zákazníky o peníze, a nebojíme se k tomu použít jakýchkoli prostředků,“ pravděpodobně to nebude fungovat. Ale to už je námět na docela jinou kapitolu…

Foto Andrew NeelUnsplash