Internet skýtá malým firmám a živnostníkům řadu možností, jak získat nové zákazníky, zvýšit zisk i obrat, využít nové obchodní příležitosti nebo posílit dobré jméno své firmy. Jak s internetovým marketingem začít?

Přístup k internetu dnes vlastní přes 70 % domácností a drtivá většina firem. Už to je dobrý důvod začít na internetu provozovat nějaký marketing. O cenové dostupnostisnadné měřitelnosti nemluvě.

Pro nezávislého profesionála nebo malou firmu se internet snadno může stát dominantním nebo dokonce hlavním marketingovým nástrojem, a to jak v B2C, tak v B2B oblasti.

Nabízí přímý kontakt se zákazníky a možnost relativně a levně poznat jejich potřeby – pokud jste ovšem ochotni naslouchat.

Jestli s internetem právě začínáte, prvním krokem by mělo být stanovení strategie. Ostatně jako u jakýchkoli jiných marketingových aktivit.

Především si zkuste ujasnit následující věci:

  • Jaký je váš cíl. Chcete prostřednictvím internetu prodávat, informovat zákazníky o zboží a službách, poskytovat zákazníkům technickou podporu, získávat od nich zpětnou vazbu nebo budovat vlastní dobré jméno?
  • Kdo je váš zákazník? Má přístup k internetu? K čemu ho používá? Jakým jazykem mluví? Jak  vyhledává informace? Co ho zajímá? Co potřebuje?
  • Jaká je vaše konkurence? Jak se  na internetu prezentuje? A co na internetu dělají ostatní firmy v oboru?
  • Jaké máte zdroje. Kolik peněz a času jste ochotni internetovému marketingu věnovat? Jakou návratnost investic očekáváte a jak rychle?
  • Marketingová strategie. Máte marketingový plán? Které další marketingové nástroje používáte? Jakým způsobem s nimi chcete provázat ty internetové?

Zjištěné informace vám poskytnou rámec k představě, kudy se vaše přítomnost na internetu bude ubírat.

 

Foto rawpixel.com, Unsplash