Typologie podle živlů? K čemu to je? A jak to vlastně souvisí s marketingem? Takové otázky občas dostávám, ať už na sociálních sítích, nebo osobně. Pokusila jsem se je sepsat a najednou na ně odpovědět.

1. Co je typologie podle živlů?

Jednoduchý a intuitivní model, který umožňuje lépe poznat a pochopit druhé lidi i sebe sama. Jeho základem jsou čtyři živly, oheň, voda, země a vzduch, které nacházíme v přírodě, takže si je většina lidí umí snadno představit. Typologie podle živlů vychází z předpokladu, že v povaze každého člověka jeden živel (nebo kombinace dvou) převažuje nad ostatními. Převažujícímu živlu pak odpovídá chování, jednání i základní povahové rysy daného člověka.

2. Kde se živly vzaly?

Živly provázejí člověka od nepaměti. Nejprve je lidé uctívali, nebo s nimi pracovali v rámci rituálů. Potom se je snažili filozoficky a posléze vědecky uchopit.

Základ živlové typologie položil pravděpodobně jako první řecký filozof Empedoklés v roce 444 před naším letopočtem. Na něj navázal „otec medicíny“ Hippokrates, který pochopil vnitřní povahu živlů a nazval je čtyřmi temperamenty. Jeho rozdělení na sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky občas používáme dodnes.

Švýcarský psychiatr C. G. Jung ve 20. století zjistil, že většina zdánlivě náhodných rozdílů v lidském prožívání a chování se dá vysvětlit rozdíly v psychologických postojích a funkcích. Tím se stal zakladatelem většiny moderních psychologických typologií.

3. V čem spočívají přínosy typologie podle živlů?

Těch je celá řada. Lidé, kteří tuto typologii začali aktivně používat, uvádějí například tyhle:

  • Osobní rozvoj: skrze poznání svého živlu lépe pochopíte a přijmete sama sebe.
  • Vztahy: porozumíte chování a motivům lidí kolem sebe, tím pádem s nimi můžete lépe vycházet.
  • Vedení lidí: dokážete sestavovat efektivní pracovní týmy, řešit konflikty a motivovat pracovníky k lepším výkonům.
  • Podnikání: můžete si přizpůsobit byznys podle svého živlu a podle toho, co vyhovuje konkrétně vašemu naturelu.
  • Obchod: dobře odhadnete svého zákazníka, víte, jaké argumenty budou účinné, a dokážete účinně vyjednávat.

4. Jak se typologie podle živlů používá v marketingu?

Pro každý živel je typická jiná marketingová strategie a jiná sada marketingových nástrojů. Tím pádem můžete začít důsledně používat „tu svoji“, čímž se zbavíte zahlcenosti a zbytečné práce. Prostřednictvím živlů snáze pochopíte svou konkurenční výhodu, soustředíte se na své silné stránky a přestanete se tolik koncentrovat na ty slabé.

Když zjistíte, k jakému živlu nejčastěji patří vaši zákazníci, je pro vás snazší je oslovit. Začnete psát účinnější texty. A ze svého copywritingu odstraníte rušivé detaily, které sabotují vaši prezentaci (jakým je například „objednejte se na nezávaznou konzultaci“ na webu podnikatele s převahou živlu země).

5. Není to škatulkování?

Svým způsobem ano. Jako ostatně každá typologie. Podle zkušenosti ale funguje úplně opačně, než by člověk očekával. Lidstvo se vám neomezí na pouhé čtyři typy. Místo toho si začnete intenzivněji všímat rozdílů mezi lidmi. Situací, kde se chovají, jednají nebo smýšlí stejně nebo naopak úplně jinak než vy. Místo schematismu tak často přinese rozšíření obzorů a uvědomění, že na svět se lze dívat minimálně čtyřmi různými způsoby.

6. Učení Feng Shui pracuje s pěti živly. Kam se ztratil ten pátý?

Nikam. Feng Shui pochází z Číny, odkud se rozšířilo do Japonska. Tím pádem vychází z tamního způsobu přemýšlení. Typologie podle živlů je založena na evropské tradici, která uznává jen čtyři živly – oheň, vodu, zemi a vzduch.

7. Má typologie podle živlů nějaké vědecké opodstatnění?

Osobnostní typologie se v aplikované psychologii a personalistice používají řadu let. Celá řada z nich, například MBTI, DISC, RISA nebo Q Elements, je vyzkoušená a ověřená na řádově tisícových vzorcích lidí. Že „vědecké“ důkazy v pravém slova smyslu neexistují, nemá na empirickou funkčnost vliv.

8. Narodil/a jsem se ve znamení Kozoroha. Znamená to, že mám převahu zemského živlu?

Může tomu tak být, ale ne nutně. Převažující živel nesouvisí s astrologickým znamením ani s převahou živlů v horoskopu. Živlový typ se také nedědí, takže můžete mít převahu úplně jiného živlu než vaši rodiče. Doporučuju udělat si test.

9. V testu mi vyšla velmi podobná čísla. Mám si test zopakovat?

Celkový součet odpovědí v celém testu činí 180. Takže u každého můžete získat minimálně 18 a maximálně 72 bodů. Čím větší číslo, tím je daný živel silnější. Pokud vám všechny výsledky vyšly v rozmezí 44 – 46 bodů, doporučuju test zopakovat. Rozdíl tří bodů už ale může být významný.

Máte k typologii podle živlů nějaké další otázky? Zeptejte se v komentářích.

Foto: Nikita Velikanin