Typologie podle živlů – intuitivní nástroj, jak si zjednodušit podnikání i marketing, metodika vychází z toho, že v povaze každého člověka převažuje jeden živel (oheň, voda, země nebo vzduch), případně kombinace dvou