Živlyoheň, voda, země, vzduch. Podle typologie živlů u každého člověka či firmy jeden živel převažuje nad ostatními, takže se podle nich dá cílitsegmentovat.