Živlyoheň, voda, země, vzduch. Podle živlové typologie u každého člověka či firmy jeden živel převažuje nad ostatními, takže se podle nich dá cílitsegmentovat.