Marketingový plán – dokument, který shrnuje marketingový cíl, cílovou skupinu, strategii, zvolené nástroje a rozpočet na aktuální rok.