Dunning-Krugerův efekt – jedno z tzv. kognitivních zkreslení. Lidé s nedostatečnými kompetencemi mají tendenci přeceňovat své schopnosti ve srovnání s ostatními. Dělají špatná rozhodnutí a chybné závěry, ale jejich vysoké sebehodnocení jim brání si to uvědomit. Naopak lidé s vysokými schopnostmi trpí tzv. iluzorní méněcenností (viz též Imposter syndrom).