Perfekcionismus – osobnostní rys, který se navenek projevuje snahou o co nejlepší výsledek. Provází ho vysoká očekávání na vlastní výkon i výkon ostatních. Vede k přílišné sebekritice a kritice kolegů či partnerů a neustálé úzkosti z hodnocení vlastní práce ostatními.