Forerův efekt (též barnumský efekt) – jedno z kognitivních zkreslení, označuje lidskou tendenci přijímat různé obecné, univerzálně platné a vágní charakteristiky za popis, přesně vystihující jejich osobnost. Častý argument, používaný odpůrci astrologie a typologií osobnosti.