Kognitivní zkreslení (kognitivní biasy) – tendence myšlení, díky nimž může docházet k chybným úsudkům. Jsou základem předsudků a stereotypního myšlení.