Imposter syndrom (též impostor syndrom) – vnitřní pocit, že pro daný úkol nemáme dostatečné kompetence, na svou pozici jsme se dostali omylem a obalamutili jsme ostatní schopnostmi, které ve skutečnosti nemáme, projevuje se perfekcionismem, sklony k prokrastinaci a přemrštěnými přípravami na pracovní úkol.