Smutek nad cizím dobrem. Tak závist vcelku výstižně definoval starořecký filozof Zenón z Eleje. Její osten někdy pocítil snad každý, podnikatele nevyjímaje. Závidět se dají domy, auta i značkové kabelky, stejně jako úspěch, vlastnosti, schopnosti, zážitky, a dokonce i morální kvality. Jak na závist reagovat, když se objeví? A dá se tato (vesměs negativně vnímaná) emoce nějak pozitivně využít?

Většinou to začíná docela nevinně. Surfujete po webu nebo sociálních sítích, až narazíte na post, kde někdo (velmi nadšeně a velmi adresně) chválí vaši konkurenci. „Takový program jsem chtěl/a otevřít taky,“ říkáte si na stránce dalšího člověka z vašeho oboru. „Hm, a už tam má 150 platících účastníků.“

Zatímco listujete fotkami z Bali, kde jiný volnonožec právě tráví nomádskou dovolenou, ten vnitřní pocit roste a je čím dále nepříjemnější. Proč se všem okolo daří a mně ne?!?

Závist spolu s pýchou, studem a vinou patří mezi tzv. sebe-vztažné emoce, které úzce souvisí se sebepojetím a uvědomováním si toho, jak na nás reagují druzí. Většinou vychází z pocitu vlastní nespokojenosti a zvlášť bolestně se vynoří, když srovnáváme vlastní život a podnikání s ostatními.

Závist je založená na domněnkách.

Chcete-li vlastní závist nějak zpracovat, tohle je dobré si pro začátek uvědomit. Kdykoli se s někým srovnáváte, vycházíte ze své představy o něm. Skutečnost může být úplně jiná.

Vaše konkurence možná vydělává víc, je slavnější než vy, má zajímavější klienty a více fanoušků či followerů. Ale také třeba více pracuje, má jasněji definovanou cílovou skupinu, je déle v oboru, nebo se jí podařilo vychytat nějaký opravdu palčivý problém svých zákazníků.

„Závist je nejupřímnější formou uznání.“ Richard Wiggins

Podněty pro závist nejčastěji nacházíme na sociálních médiích. A tam se my i naše konkurence snaží prezentovat v co nejlepším světle. Připálené obědy, nepovedené outfity ani prohraná výběrová řízení se většinou na Instagram nefotí. Takže často srovnáváme nesrovnatelné. Vlastní nepořádek ve skladu s cizí pečlivě naaranžovanou výlohou.

Nebo dokonce vycházíme z nepravdivých údajů. Mě samotnou se závistí nejvíc konfrontovala první vlna českého infopodnikání. „Jak je možné, že všichni mají v těch on-line kurzech tolik účastníků?“ říkala jsem si. Dokud jsem o pár let později nezjistila, že publikovaná čísla byla hodně nadsazená.

Mít úspěšnější konkurenci může být dobrá věc.

Důvod se jmenuje Bannisterův efekt. Britský atlet sir Roger Bannister v roce 1954 v Oxfordu zaběhl jednu míli v čase 3:59:4. Jako první tak pokořil do té doby nepřekonatelnou čtyřminutovou hranici. Jeho rekord zůstal platný jen 46 dní.

Jakmile Bannister ukázal, že to jde, začali se přidávat další atleti a dnes už se míle běhá pod čtyři minuty běžně. Podobně vám úspěšnější konkurence ukazuje, co je ve vašem oboru možné. A když něco jde, můžete to dokázat také. Stačí se do toho pustit.

Až na vás podnikatelská závist zase vytáhne drápy, vyzkoušejte následující kroky.

1. Přiznejte si, že závidíte.

Závist se podle křesťanské církve počítá mezi tzv. 7 hlavních hříchů. Jelikož se považujeme za v podstatě mravní bytosti, jakmile se objeví, raději ji hned zaženeme. Nebo se snažíme předstírat, že tu vůbec nebyla.

Jenže závist je emoce. A u těch to takhle nefunguje. Nemůžeme se vědomě rozhodnout ji vůbec nikdy necítit. Jediné, co se nám touhle cestou může podařit, je zasunout ji někam do hlubin nevědomí. Kde způsobí daleko větší paseku, navíc ve chvíli, kdy o to budeme nejméně stát.

„Přestaňte se sebelitovat, obviňovat a utápět v roli oběti,“ píše na svém blogu Michaela Měřínská. „Naučte se tu chvíli závisti identifikovat a v té stejné chvíli hledejte řešení. Zeptejte se sama sebe, co vás v tu chvíli žere nejvíc? Pojmenujte si tu příčinu a přemýšlejte nad tím, jestli s tím můžete něco dělat, jestli můžete svoji situaci změnit.“

2. Dovolte si přát, co si přejete.

Chcete být slavní, úspěšní a bohatí? Nebo budit závist ostatních? Možná vám už při té představě naskakují důvody, proč byste to určitě neměli chtít. Na začátku závisti je totiž často pocit, že jiní mají něco, na co vy si nedovolíte ani přát.

Zavřete na chvíli oči a sněte. Představte si, že na světě neexistují žádná omezení. Můžete mít cokoli, na co jen pomyslíte. Počkejte, než se před vámi začnou objevovat konkrétní obrazy. Co je to, co si doopravdy přejete? Jaké by bylo to mít? Dovolte si alespoň na chvilku a jen v představě prožít ten pocit.

Zároveň s ním se pravděpodobně vynoří i nějaké úzkosti a obavy. Ale první krok k tomu, abyste něco mohli mít, je si to představit. Když pak máte něčeho dost, není důvod to někomu závidět.

3. Vystupte z mentality nedostatku.

„Pokud se bojíte, že vám někdo jiný ukradl váš úspěch, nebo že všechno už bylo vymyšleno a uděláno, žijete v mentalitě nedostatku,“ píše Denise Duffield-Thomas. „Stejná myšlenka se na druhé straně může projevit i jako pocit viny a strach, že váš úspěch o něj někoho jiného připraví.“

Princip nedostatku se v marketingu už řadu let používá jako úspěšná manipulační technika. Uvědomte si to a nenechte se manipulovat. Realita je taková, že na světě je dostatek dobrých věcí pro všechny.

4. Soustřeďte se na pozitiva.

Pokud jí to dovolíte, závist vás snadno připraví o veškerou radost. Srovnáváte se s ostatními a připadáte si stále menší, trapnější a neužitečnější. Přitom si docela zapomínáte všímat věcí, které už máte a ve kterých jste naopak dobří.

Vaše mysl se ochotně bude zabývat potravou, kterou jí předložíte. Takže zkuste trávit méně času na sociálních sítích a webech konkurence. Místo toho:

  • Napište si seznam svých silných stránek.
  • Čtěte knihy a články, které vás inspirují.
  • Pochvalte sami sebe za něco, co se vám povedlo.
  • Buďte s lidmi, kteří pro vás mají podporu a pochopení.
  • Každý den před spaním si uvědomte 3 věci, za které jste vděční.

5. Využijte závist jako motivaci.

„Závist je často výzva k akci,“ připomíná Danielle LaPorte. Ukazuje, že s nějakou oblastí vašeho života nebo podnikání nejste spokojeni, takže je načase s ní něco udělat. Pojmenujte si, co přesně komu závidíte a co je to, co vám chybí.

A negativní emoce, které pociťujete (třeba vztek a sebelítost) využijte jako palivo. Proměňte je na energii, potřebnou k plánování a realizaci potřebných změn.

Jaké strategie se na závist osvědčily vám?

 

 

Foto Daria NepriakhinaUnsplash