Zní to možná podivně, ale v práci, a zejména v marketingu, který je v podstatě podmnožinou ekonomie, je to docela pravděpodobné. Lidský mozek, přesněji jeho šedá kůra, se totiž dělí na dvě hemisféry, které řídí různé myšlenkové funkce. Za tento objev získal Roger Sperry v roce 1962 Nobelovu cenu.

Levá hemisféra – alespoň u většiny lidí – ovládá pravou polovinu těla. Kromě toho je sídlem logiky, řeči a vůle. Díky ní dokážeme pracovat s fakty, daty a čísly, máme smysl pro míry a váhy a dokážeme provádět matematické operace. Zodpovídá také za náš systematický přístup, analytické myšlení a cit pro řád.

Pravá hemisféra přichází ke slovu pokaždé, když zapojíme svoji fantazii a tvořivost. Umožňuje nám vnímat obrázky, schémata, barvy a další grafické prvky, stejně jako hudbu a rytmus. V pravé hemisféře sídlí emoce, chutě a vůně.

Díky ní se můžeme nechat dojmout a zasmát se dobrému vtipu. Nebo používat syntetické myšlení. Ovládá levou polovinu těla a také náš vegetativní nervový systém, zodpovědný za trávení, pocení, úzkosti a radosti.

V současnosti už se Sperryho teorie považuje za překonanou. Přesto stále platí, že v práci máme tendenci více využívat „levohemisférových“ funkcí. Současný svět od nás očekává logiku, racionální myšlení a finanční kalkulace, spíše než intuici, pocity a sny.

Čas od času se ale potkáváme s věcmi, na které analytická část hlavy prostě nestačí. Nevědomá zaseknutí, místa, kde si sami bráníme v úspěchu, marketingové aktivity, které nefungují tak, jak bychom si představovali.

Koneckonců, i naši zákazníci mají dvě hemisféry a obě si přejí být adekvátně osloveny. Jak to udělat? O tom pojednávají celé tyto stránky.