TTL (Through the line) –  marketingový přístup, překračující dělení na ATLBTL, projekty marketingové komunikace které využívají více technik a co nejefektivněji kombinují různé typy médi. Pojem vznikl v roce 1993 v reklamní agentuře Saatchi&Saatchi.