Sociální marketingová koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na předpokladu, že zájmy firmy a zákazníka je třeba sladit s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy celé společnosti. Viz též: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce.