Snowball – metoda výběru vzorku pro marketingový výzkum,  původní informátor nás vede k dalším členům cílové skupiny, postupně se „nabalují“ další a další.