Výrobní koncepce – vychází z předpokladu, že zákazník preferuje levné a snadno dostupné výrobky, zaměřena na potřeby výrobce a slevy z rozsahu, pro malé firmy prakticky nevyužitelná. Viz též výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.