Marketingová koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na principu trvalé orientace na zákazníka a jeho potřeby. Objevila se v 50. letrch 20. století. Viz též: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, koncepce sociálního marketingu.