Pull strategie – je zacílena na konečného spotřebitele (zákazníka), typická je pro ni snaha přesvědčit zákazníky o výhodnosti nákupu pomocí agresivních reklamních kampaní, uplatňována bývá tehdy, když jde o  odlišitelné výrobky, renomované značky, výrobky s nepřehlédnutelnou image a tehdy, když lze očekávat velkou poptávku. Hlavními nástroji jsou reklama a podpora prodeje.