Feast or Famine – doslova hostina nebo hlad, jev, kdy objem zakázek v průběhu roku kolísá. Buď je jich moc, nebo málo, nikdy tak akorát. Působí problémy zejména v cash flow firmy a má vliv i na psychiku podnikatele. Lze se mu bránit marketingovým plánem a důslednou marketingovou rutinou.