Brandznačka, vizuální, emocionální, racionální a kulturní obraz, asociovaný s konkrétní firmou nebo produktem. Umožňuje svému majiteli dosahovat lepšího postavení na trhu, vymezit se vůči konkurenci a zpravidla i prodávat za vyšší cenu.